Garantie voor jouw Homra prullenbak

Homra producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de producten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste eisen. Als er een probleem optreedt met het reeds gekochte product wat toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de fabricatie van het product, dan zal Homra het product naar eigen goedkeuren vervangen in overeenstemming met de hieronder genoemde garantievoorwaarden.

Alle Homra prullenbakken zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, uitgezonderd van onze Wall-ups, deze hebben een periode van 1 jaar.

De garantie wordt niet verlengd na het verlenen van diensten onder deze garantie, in het bijzonder het geval van vervanging van een product of onderdeel van een product. In deze gevallen begint de garantieperiode niet opnieuw.

Schriftelijke kennisgeving van gebreken

De consument kan gebruik maken van de garantierechten door binnen de garantieperiode schriftelijk melding te maken bij Homra. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te bewijzen dat de garantie niet is verlopen door het meeleveren van het aankoopbewijs van het product. De melding van het defect aan Homra moet met foto’s of een filmpje van het defect en het bestelnummer naar [email protected] worden gestuurd.

Diensten in geval van garantie

In geval van vervanging wordt het product gratis vervangen door een nieuw product van dezelfde soort kwaliteit en kwantiteit. Als het product ten tijde van de melding van het defect niet meer wordt geproduceerd, is Homra gerechtigd een soortgelijk product te leveren. Als Homra kiest voor het opsturen van een vervangend onderdeel, draagt Homra de kosten van het vervangende onderdeel inclusief de verzendkosten.

Voorwaarden en uitsluiting van de garantie

De garantie is afhankelijk van het naleven van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van Homra producten volgens de technische instructies, gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van Homra. Technische instructies en gebruiksaanwijzingen worden meegeleverd bij elk product.

De garantie strekt zich niet uit tot:

 • Slijtbare delen, zoals veren, pedalen, bedieningspaneel, enz.;
 • Verbruiksartikelen zoals batterijen;
 • Bedieningsfouten, schade door agressieve milieu-invloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen, buitenshuis gebruik, intensief zonlicht of extreme weersomstandigheden.

De geldigheid van de garantie eindigt met:

 • Het niet naleven van de technische instructies, de gebruiksinstructies en het onderhoud;
 • Productschade veroorzaakt door derden;
 • Schade die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke en nalatige schade;
 • Onjuiste ingebruikname;
 • Gebrek aan of onjuist onderhoud/verzorging;
 • Producten die worden gerepareerd door iemand anders dan Homra;
 • Diefstal of verlies van het product of onderdeel;
 • Tweedehands verkopen;
 • Doorverkoop via derden.